ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Aansluitend op de via de website van Spaans Taalinstituut Emperatriz verkregen informatie,
kunt u mailen of bellen voor meer informatie. U kunt ook een afspraak maken voor een
kosteloos intakegesprek.
2. Nadat u met Spaans Taalinstituut Emperatriz hebt overlegd over de juiste cursus en de
algemene voorwaarden hebt besproken, schrijft u zich online in op
www.spaanstaalinstituutemperatriz.nl
3. De inschrijving is het bewijs dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
4. Als u besluit een cursus te beginnen, vult u een inschrijfformulier in. Een cursus omvat 13 of
15 lessen van 1 of 1,5 uur. Daarna, als u dat wilt, kunt u zich aanmelden voor een
vervolgcursus.
5. Wij bieden lessen en cursussen op maat. U bespreekt de inhoud samen met de docent
tijdens het intake gesprek.
6. De cursussen worden in twee periode van het jaar gegeven, van januari tot april en van
september tot december. De lessen worden gegeven op : maandag en donderdag van
18:00 tot 22.00 uur. De dagen en lestijden worden in overleg met de cursist vastgesteld. Bij
de inschrijving voor een cursus worden vaste of flexibel lestijden met u afgesproken waaraan
u zich zo veel mogelijk dient te houden. In overleg kunt u lessen volgen in de
schoolvakanties.
7. Het is belangrijk om thuis 1,5 uur per week aan het leren en het herhalen van de lesstof te
besteden.
8. Privélessen en maatwerk: U kunt uw les tot 24 uur van te voren zonder kosten annuleren.
Annuleert u te laat of vaker, dan wordt de les beschouwd als gegeven. Voor groepscursussen
is het niet mogelijk gemiste lessen in te halen. Maar ik kan altijd jullie helpen. Vakanties
geeft u door vóór u zich inschrijft. Als u onverwacht door omstandigheden méér dan een
kwart van uw lessen moet missen, volgt overleg.
9. Voor korte berichten kunt u tijdens de lestijden een e-mail of sms versturen, bellen, of een
bericht versturen via whats app.
10. De lestarieven per persoon zijn als volgt: Beginners van januari tot april 15 keer 1 uur les
€ 195,00 ; beginners + en gevorderden 15 keer, 1,5 uur les € 290.00 . Beginners van
September tot december 13 lessen van 1 uur € 170,00 en beginners+ en gevorderden 13
lessen van 1,5 uur € 250,00 . Prijswijzigingen voorbehouden.
11. Als u zelf de cursus betaalt, maakt u het bedrag over voor de start van de cursus, u ontvangt
een bewijs van betaling. Bedrijven hebben een betalingstermijn van 14 dagen.
12. Annulering van de cursus door de opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk (brief of e-mail)
plaatsvinden binnen 14 dagen na inschrijven. Indien annulering op of na de startdatum van
de cursus plaats vindt, heeft de opdrachtgever geen recht op teruggave van het cursusgeld.
13. Een vooraf betaalde afgebroken of niet afgeronde cursus wordt niet gerestitueerd. Cursussen
staan op naam en kunnen derhalve niet worden overgedragen.
14. Het lesmateriaal bestaat uit: Tekstboeken en werkboeken: Caminos Nieuw tekst boek
€ 34,00 en werkboek € 32,50 Colegas tekstboek € 27,50 en werkboek € 19,00 ;
Con Gusto tekstboek € 32,50 en werkboek € 29,50. Prijs wijzigingen voorbehouden.
De studieboeken kunnen door Spaans Taalinstituut Emperatriz voor u worden besteld ,
hiervoor betaalt u verzendkosten. Natuurlijk kunt u ook zelf de studieboeken aanschaffen.
15. Klachten met betrekking tot de organisatie van de cursus dienen onmiddellijk na constatering
van de gebreken aan Spaans Taalinstituut Emperatriz te worden gemeld.
16. Wij streven ernaar uw klacht binnen zes weken naar tevredenheid af te handelen. Wij zullen
u schriftelijk vragen of uw klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld. Uiteraard bent u zelf
vrij om met uw klachten naar buiten te treden; wij streven ernaar dat daar geen aanleiding
toe zal zijn (zie klachtenregelement).
17. Spaans Taalinstituut Emperatriz staat er voor in dat de verzorgde cursussen voldoen aan hetgeen is overeengekomen.
18. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.