Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursussen van het Spaanstaalinstituut zijn bedoeld voor diegenen die zich om welke
reden dan ook willen verdiepen in de Spaanse taal. Daartoe worden op verschillende niveau’s
lessen gegeven, te weten:
Basiscursussen
Bedoeld voor hen die geen of nauwelijk kennis bezitten van de Spaanse taal
Gevorderde cursussen
Voor hen die reeds beschikken over de basiskennis en graag deze willen uitbreiden
Specialisten
Voor hen die de taal al redelijk beheersen maar nog meer verdieping zoeken
Kinderen
Voor kinderen wordt les gegeven in kleine groepjes
De indeling van de groepen geschiedt op basis van de door de cursist zelf aangegeven niveau.
Wanneer er tijdens het volgen van de lessen blijkt dat het niveau niet juist is, kan in overleg met de
cursist een herindeling plaatsvinden.
De groepjes waarin gewerkt wordt bestaat uit maximaal 8 tot 10 personen, zodat iedereen de grootst
mogelijk aandacht van de lerares krijgt.